Betrokkenheid PGOsupport

PGOsupport is een netwerkorganisatie voor landelijke patiënt- en gehandicaptenorganisaties. Zij bieden ondersteuning en advies, onder andere op het gebied van fondsenwerving. De Supportloop is een initiatief van PGOsupport. Zij investeert in de conceptontwikkeling en organisatie met als doel om patiëntenorganisaties te helpen. Door deelname aan de Supportloop krijgen organisaties de kans om:

  • Extra inkomsten te werven
  • Leden, donateurs, zorgverleners te activeren en betrekken
  • Samen te werken
  • Publiciteit te krijgen
  • Nieuwe leden, donateurs en sponsors te werven

Deelnemende patiëntenorganisaties werven hun opbrengsten door middel van inschrijfgeld, verkoop van loten en donaties. Uiteindelijk vloeit 80% van deze opbrengsten terug naar de desbetreffende patiëntenorganisatie. 20% blijft bij PGOsupport en wordt geïnvesteerd in de organisatie van de Supportloop.

Meer weten over PGOsupport en diens activiteiten? Kijk op de website

Deel dit evenement op social media!