Hersenletsel.nl

Hersenletsel.nl is een vereniging van en voor mensen die door hersenletsel zijn getroffen en hun naasten. Hersenletsel.nl helpt haar 6.000 leden met het zo veel mogelijk terug krijgen van de regie op hun leven na het oplopen van hersenletsel. Zij richt zich op een vijftal activiteiten. Allereerst zet Hersenletsel.nl zich landelijk en regionaal in op het gebied van belangenbehartiging. Zo is de vereniging nu in gesprek met het UWV om te zorgen dat mensen met hersenletsel ook daar goed geholpen worden. Daarnaast richt de vereniging zich op informatieverschaffing over hersenletsel, behandeling en verzorging (via de website, in het ledenblad en op speciale informatiebijeenkomsten). Verder wordt er lotgenotencontact gecoördineerd binnen de 11 regionale afdelingen van Hersenletsel.nl. Hier kunnen mensen met hersenletsel elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Naast deze drie speerpunten wordt er (mee)gewerkt aan het ontwikkelen van speciale hulpmiddelen (denk aan een speciaal e-mailprogramma voor mensen met afasie en apps zoals een speciale agenda) en kwaliteitsverbetering van zorg en opvang (er wordt bijvoorbeeld geparticipeerd bij ontwikkeling van zorgstandaarden).

 

Steun het goede werk van Hersenletsel.nl: doe mee aan de Supportloop, koop loten of doneer!

 

Jeroen (29): ‘Ik doe mee aan de Supportloop omdat hersenletsel iedereen kan overkomen en de zorg hiervoor echt beter moet!’

 

 

Deelnemers
Verkochte loten

Hersenletsel.nl doet mee op 23 september!

Hersenletsel.nl zal het door hen opgehaalde bedrag gebruiken voor:

De lobby om de zorg voor mensen met hersenletsel te verbeteren. Op dit moment is het zo dat door allerlei nieuwe technieken veel meer mensen een beroerte overleven. De zorg hierna laat echter ernstig te wensen over, je hebt een kans van 1 op 10 dat je mag revalideren. Dit kan en mag zo niet! Hersenletsel.nl wil dat alle mensen na een beroerte kunnen revalideren!

Nikky (46): ‘Ik doe mee aan de Supportloop omdat Hersenletsel.nl als vereniging meer aandacht en steun verdient dan ze nu krijgt.’

 

Deel dit evenement op social media!

Inschrijven voor onze nieuwsbrief