Privacy policy

Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens wij verzamelen op onze website en in onze diensten, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we omgaan met de gegevens die wij hebben.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van de organisatie van Supportloop. U dient zich ervan bewust te zijn dat de organisatie van Supportloop niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren. De organisatie van Supportloop respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en diensten. Zij draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld volgens de richtlijnen die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De persoonlijke gegevens die u op het openbare deel van de site verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de deelname, aanvraag of reactie. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Persoonsgegevens

Als u deelneemt aan een event, ons steunt of hebt gesteund, bewaren wij uw gegevens om u te informeren over onze diensten, om te vragen of u ons wilt steunen of om u te bedanken voor uw steun. Dat kunnen we doen via e-mail, post of telefoon. Ook als uw nummer geregistreerd is in het bel-me-niet-register kunnen we u bellen, aangezien u aan heeft gegeven dat u ons steunt. Wilt u niet door de organisatie van Supportloop worden benaderd per mail, telefoon of post, laat het ons dan weten. U kunt dit doorgeven op mailadres: info@supportloop.nl.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden beveiligd opgeslagen op servers in Nederlandse datacenters die voldoen aan de geldende ISO- en NEN-normeringen voor veiligheid van data. Uw data zijn dus onderhevig aan Nederlandse wet- en regelgeving. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

De organisatie van Supportloop verzamelt gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot de website-activiteiten en internetgebruik.

Doeleinden

De organisatie van Supportloop verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die wordt beschreven in dit privacy beleid, tenzij u daarvoor van te voren toestemming hebt gekregen.

Veranderingen

De organisatie van Supportloop kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. We adviseren u daarom dit privacy beleid regelmatig te bekijken. Het beleid is voor het laatst gewijzigd in mei 2017.

Vragen en recht op inzage

Heeft u vragen over dit privacybeleid of wilt u inzage in de gegevens of deze corrigeren? Neemt u dan contact met ons door een mail te sturen naar info@supportloop.nl onder vermelding van Persoonsgegevens.

Deel dit evenement op social media!